Poniedziałek, 22-04-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Zawiadomienie, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni łącznej ok. 2,2452 ha na obiekcie Pole I - Wykop 3c1

Zgodnie z art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. Z 2023r. poz. 775 z późn. zm./ w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2409/, Starosta Olkuski zawiadamia

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy"

W wyniku otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Olkuszu w dniu 13 grudnia 2023 r. podjął uchwałę o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" Olkuskiemu Stowarzyszeniu PROGRES.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

L SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 20 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 29.11.2023r.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP i NPO

Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja z budżetu Powiatu Olkuskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku:

Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

Aktualizacja bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Olkuski informuje, że w związku z aktualizacją oprogramowania do prowadzenia bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Menu

Wróć do początku strony