Wydział Organizacyjny

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, pokoje: 106 (poziom 0), 301 (poziom III), 313 (poziom III)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 87 70


Dyrektor Wydziału

Edyta Sarwa

tel.: 32 647 88 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • kieruje wydziałem i nadzoruje zadania w zakresie:
  • gospodarowania mieniem
  • obsługi administracyjnej starostwa
  • obsługi informatycznej

Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem

Grzegorz Swędzioł

tel.: 32 647 88 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • administrowanie, zapewnienie właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa budynków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu
 • gospodarowanie i ewidencja środków trwałych
 • realizacja zakupów
 • zarządzanie flotą 
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych

Pracownicy Wydziału

Katarzyna Król

tel.: 32 647 87 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez starostę
 • prowadzenie rejestru zarządzeń starosty
 • prowadzenie planów wydatków i dochodów wydziału

Ewa Barczyk

tel.: 32 647 87 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • Koordynator ds. dostępności
 • obsługa strony internetowej, BIP i mediów społecznościowych starostwa

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom I), pokój: 106
tel.: 32 643 04 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Kancelarii Ogólnej

Marzena Kołodziejczyk

Katarzyna Garbocz

Agata Kania

Magdalena Klimczyk


Szczegółowy zakres działania Kancelarii Ogólnej

 • obsługa kancelaryjno-biurowa starostwa
 • obsługa poczty wychodzącej, 
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w systemie elektronicznego dziennika korespondencyjny.
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji w systemie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • rozdzielanie przychodzącej korespondencji do właściwych dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
 • obsługa  poczty e- mail wpływającej do Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
 • udzielanie informacji o charakterze ogólnym – punkt informacyjny,

Szczegółowy zakres działania Wydziału Organizacyjnego

 • Wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających z administrowania budynkami będącymi w dyspozycji Starostwa poprzez zapewnienie właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa budynków w tym:
  • przygotowywanie i aktualizacja umów dotyczących warunków dostarczania mediów dla potrzeb budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe,
  • dbałość o przestrzeganie terminów przeglądów i zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń doprowadzających media oraz kotłowni,
  • zapewnienie sprawności urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń technicznych w budynkach Starostwa
  • zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,
 • Gospodarowanie i prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia Starostwa w tym:
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych niskiej wartości,
  • sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego OT oraz rozchodów w księgach inwentarzowych (sporządzanie dowodów PT),
  • bieżące nadawanie i nanoszenie numerów inwentarzowych środków trwałych umożliwiających ich identyfikację,
  • sporządzanie i aktualizowanie spisów inwentarzowych dla poszczególnych pomieszczeń w których się one znajdują,
  • prowadzenie dokumentacji z likwidacji środków trwałych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych oraz dokonywanie bieżących zmian informacji wizualnej dla interesantów Starostwa,
 • Realizacja zakupów,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób  uprawnionych do ich odbioru,
 • Wykonywanie remontów bieżących oraz prowadzenie prac konserwacyjnych,
 • Zapewnienie prawidłowej  i skutecznej ochrony budynków Starostwa,
 • Utrzymanie porządku i czystości w budynkach administrowanych przez Starostwo i ich otoczeniu,
 • Gospodarowanie taborem samochodowym.
 • Zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa w tym:
  • organizowanie i koordynowanie działań związanych z zakupem oraz bieżącą eksploatacją sprzętu informatycznego,
  • zarządzanie pracą istniejącej sieci komputerowej i jej rozbudowa oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów,
  • koordynowanie wdrażania nowych systemów i programów,
  • instalowanie i konfigurowanie stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych,
  • administrowanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemie informatycznym oraz systemem kontroli dostępu,
  • koordynowanie i nadzór nad realizacją przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją ustawy  o podpisie elektronicznym,
  • sprawowanie kontroli nad prowadzeniem ewidencji danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych oraz ich aktualizacja,
  • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udziałem Powiatu w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących administracji elektronicznej,
  • obsługa strony internetowej Starostwa,
  • obsługa i nadzór nad stroną BIP Starostwa
 • Zapewnienie  obsługi kancelaryjnej Starostwa w tym:
  • obsługa poczty wychodzącej, dostarczanie i odbiór przesyłek pocztowych do Urzędu Pocztowego oraz sporządzanie dziennych zestawień przesyłek listowych,
  • przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w systemie elektronicznego dziennika korespondencyjny.
  • przyjmowanie i rejestracja korespondencji w systemie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
  • rozdzielanie przychodzącej korespondencji do właściwych dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
  • prowadzenie Centralnego rejestru umów zawieranych przez Starostę,
  • prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty Olkuskiego,
  • obsługa  poczty e-mail wpływającej do Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
  • udzielanie informacji o charakterze ogólnym – punkt informacyjny,
  • obsługa administracyjno – biurowa dotycząca przyjęcia przez Starostę oświadczenia woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego,
  • Czynności organizacyjno - kancelaryjne prowadzone w ramach zadań są realizowane przez jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy  w tym:
   • Kancelarię ogólną – stanowiący obsługę Starostwa Powiatowego,
 • Planowanie i realizowanie wydatków rzeczowych Starostwa, w tym:
  • analiza zamówień złożonych przez Wydziały celem zaplanowania w budżecie  racjonalnych i uzasadnionych wydatków umożliwiających realizację ustawowych zadań Starostwa,
  • przygotowywanie planów wydatków i dochodów na nadchodzący rok kalendarzowy.

 


Drukuj