Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło "Ziemi Olkuskiej"

Materiały z działalności koła "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP


ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

jest dobrowolnym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz 855 z późn. zm.) i statutu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym z nazwą „ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” – Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa. Związek posiada osobowość prawną i tworzy (rozwiązuje) terenowe jednostki organizacyjne. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: - Organizacje wojewódzkie (rejonowe) i Koła.

KOŁO „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

przy Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (MZW ZŻWP), jest terenową działającą jednostką organizacyjną Związku. Koło „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP zostało powołane na zebraniu statutowym w dniu 22 października 2015 roku i przyjęło dorobek KOŁA Nr 25 ZBŻZ powołanego 20 stycznia 1983 r. W 2022 roku mija 23 lat działalności Koła „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP we współdziałaniu z władzami samorządowymi powiatu olkuskiego.


Publikacje:

Stanisław Bartoszcze - Informacje na temat działalności koła "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP

Stanisław Bartoszcze - Rocznica urodzin Antoniego Kocjana.pdf

Stanisław Bartoszcze - Materiały z działalności Koła "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP


Drukuj