Skład Zarządu

W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Powiatu:

 


Drukuj