Skład Zarządu

 • Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk
 • Wicestarosta - Paulina Polak
 • Członkowie Zarządu
  • Krzysztof Dąbrowski
  • Piotr Gamrot
  • Krystyna Kowalewska

W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Powiatu:

 • Sekretarz - Marcin Wójcik
 • Skarbnik - Marta Siuda

 


Drukuj