L SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 20 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu w Olkuszu 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 rok .
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2032 .
 8. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2023r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Monitoringu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2027” za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie L sesji.

Drukuj