Zgłoś instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Może ona wymagać zgłoszenia do organu ochrony środowiska. O tym jak to zrobić dowiesz się na portalu biznes.gov.pl

 


Drukuj