Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Jeśli jesteś prowadzącym instalację, która w trakcie eksploatacji emituje gazy cieplarniane i objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji tych gazów, to musisz na taką działalność uzyskać zezwolenie. Jak uzyskać takie zezwolenie dowiesz się na portalu biznes.gov.pl

 


Drukuj