Czwartek, 29-02-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Logotyp Funduszy Europejskich

Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w Powiecie Olkuskim

 

Projekt umożliwi zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz elektroniczne procedowanie dokumentów z nim związanych. W ramach zaplanowanych zadań wdrożone zostaną e-usługi z dziedziny geodezji i kartografii, umożliwiające składanie i realizację wniosków poprzez platformę e-PUAP za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz profili zaufanych. Dzięki realizacji projektu, działalność Powiatu zostanie oparta na nowoczesnych narzędziach z dziedziny ICT, przez co komunikacja oparta na tej technologii stanie się elementem życia codziennego jego mieszkańców.

Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu energii odnawialnej, które mają wpływ na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Logotyp Funduszy Europejskich

Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K

Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 – Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794

Logotyp Funduszy Europejskich

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Inwestujemy w zawodowców II

Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim

Menu

Wróć do początku strony