Plakat informacyjny o programie Velvet. Piątka dla natury. Na zdjeciu dziewczynka z plecakiem wśród drzew

Velvet. Piątka dla Natury

1 października ruszyła pierwsza ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowegodla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury” pod Honorowym Patronatem Starosty Olkuskiego. Do wygrania wycieczki edukacyjne oraz dofinansowania szkolnych ekoprojektów.

 

Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Organizatorzy zapraszają nauczycieli do podjęcia wspólnie z uczniami „Ekowyzwań”, a dyrektorów do ubiegania się o „Ekogranty”. Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Na zwycięzców czeka 160 wycieczek edukacyjnych dla klas oraz 16 dofinansowań dla szkół o wartości 7 tys. zł każde. Opiekunem programu i fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce.

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaszczepić w nich nawyki działania z korzyścią dla środowiska, przynosząc realną zmianę na lepsze. Tematyka programu obejmuje pięć obszarów ekologii będącymi równocześnie priorytetami Eco Agendy 2025 – strategii Velvet CARE:

  • troskę o drzewa,
  • oszczędzanie wody,
  • segregowanie odpadów,
  • redukcję zużycia plastiku,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Klasy pod opieką nauczycieli mogą zrealizować lekcje dotyczące przynajmniej jednego z powyższych obszarów ekologicznych, a następnie zrealizować i zgłosić swoją pracę konkursową w ramach Ekowyzwania. Zwycięzcy „Ekowyzwań” zostaną wyłonieni poprzez powszechne głosowanie na stronie interetowej programu www.piatkadlanatury.pl. O „Ekogrant” w wysokości 7 tys. zł ubiegać się może Dyrekcja szkoły wypełniając formularz na stronie. Dofinansowania te można uzyskać dla realizowanych lub planowanych przez szkoły projektów ekologicznych. Każda szkoła może ubiegać się zarówno o „Ekogrant” na dofinansowanie szkolnego ekoprojektu, jak też realizować „Ekowyzwania”.

Nauczycielu! Dyrektorze! Już dziś wspólnie z Waszymi wychowankami zróbcie coś dobrego dla naszej planety! 😊


 Starosta Olkuski objął Honorowy Patronat nad programem.


Drukuj