Konferencja edukacyjna "Oswój mój świat"

Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA MISER oraz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działająca przy Staroście Olkuskim zapraszają do udziału w konferencji edukacyjnej nt. dostępności w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami.

Konferencja odbędzie się:

26 października 2021 r. w godz. 9.30-14.00 w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie

Program:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-11.00 Dostępność cyfrowa jest dla wszystkich

11.05-11.50 Dostępność informacyjno-komunikacyjna w pigułce - jak skutecznie zacząć wprowadzać dostępne rozwiązania w jednostkach

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-13.00 Dostępność architektoniczna w pigułce - jak skutecznie zacząć wprowadzać dostępne rozwiązania w jednostkach

13.00-13.20 Kino dostępne – Kino Światowid

13.20-13.45 Program wyrównywania różnic między regionami (dofinansowany ze środków PFRON) – możliwość pozyskania środków na zwiększenie dostępności placówki edukacyjnej

13.45-14.00 Zakończenie


Liczba miejsc ograniczona, zadzwoń i zapytaj o szczegóły 573 993 472


Patronat Honorowy: Starosta Powiatu Olkuskiego

Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie

Patronat Medialny: Przegląd Olkuski


Zobacz plakat na temat Konferencji "Oswój mój świat"


Drukuj