Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXX Sesja Rady Powiatu w Olkuszu

Zawiadamiamy, że w poniedziałek, 23 sierpnia, o godzinie 15:00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 23.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1123K Chrząstowice - Poręba Górna na odcinku Gołaczewy – Chełm, od km 0+000 do km 5+007 położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom.
 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Wolbrom ograniczonego zarządzania nad odcinkami dróg powiatowych nr: 1123K od km 5+007 do km 8+113, 1151K od km 0+000 km do km 3+024, 1153K od km 1+139 do km 4+090 na terenie Gminy Wolbrom.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Bydlinie, gm. Klucze.
 7.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10.  Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie XXX sesji.
   

 


Drukuj