Grafika informacyjna ze zdjęciem szczepiącej się osoby

Szczepienia przeciwko grypie - konkurs na realizatorów programu

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki prozdrowotnej pn. „ Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2021 program szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia, w liczbie nie większej niż 2500 szczepień.


Drukuj