Grafika informacyjna ze zdjęciem lasu

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Informujemy, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach prywatnych rozpoczęto Wielkoobszarową Inwentaryzację Stanu Lasu w latach 2020-2024 (w cyklu 5-letnim).

Celem jest określenie i monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki będą wykorzystywane jedynie do celów statystycznych oraz będą służyły realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace wykonywane będą na traktach w sieci 4x4 km przez przedsiębiorstwo: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym do wykonania obserwacji i pomiarów na powierzchniach próbnych. 


Drukuj