Grafika informacyjna ze zdjęciem asfaltowej drogi z podwójną linią ciągłą

Remont DK94 w Olkuszu

Od 28 czerwca do połowy października 2021 r. będą trwały prace remontowe na dwóch wiaduktach nad torami kolejowymi PKP w Olkuszu. W związku z koniecznością wykonania tego remontu zmieniona zostanie organizacja ruchu, zarówno w ciągu drogi krajowej nr 94, jak i na ulicach miasta. Planowane prace będą wymagały zamknięcia naprzemiennie: najpierw wiaduktu w kierunku Krakowa na jeden miesiąc, a następnie w kierunku Bytomia na dwa miesiące.

Inżynierowie od organizacji ruchu przeanalizowali układ komunikacyjny miasta pod kątem najbardziej optymalnych i najmniej uciążliwych dla mieszkańców rozwiązań i zaproponowali rozwiązania, które pozwolą zminimalizować utrudnienia i pomóc mieszkańcom w poruszaniu się po mieście w trakcie remontu.

Aby organizacja ruchu była najbardziej efektywna, na czas remontu konieczne będzie zamknięcie dla ruchu pojazdów dwóch sąsiadujących z wiaduktami skrzyżowań: skrzyżowania drogi krajowej z al. 1000-lecia, bez zamykania ul. Przemysłowej oraz z ulicami: Kazimierza Wielkiego i Pakuska, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pieszych. W obrębie tych skrzyżowań powstanie tymczasowa sygnalizacja świetlna dla pieszych. W tym okresie ruch lokalny z DK94 skierowany zostanie do al. 1000-lecia  przez obwodnicę Olkusza, a następnie ul. Osiecką. Ruch w mieście z ul. Kazimierza Wielkiego kierowany będzie na ul. Kościuszki, natomiast z ul. Pakuska: na ul. Witosa i ul. Rataja.

Przedstawione rozwiązania pozwolą uniknąć nadmiernej kumulacji ruchu na ulicach miasta w godzinach szczytu, a także maksymalnie upłynnić ruch tranzytowy na DK94 i jednocześnie zminimalizować zatory drogowe na dojeździe do Olkusza.

Remont obu wiaduktów nad linią kolejową jest niezbędny z uwagi na eksploatacyjne zużycie elementów obiektów. Wyremontować trzeba:

  • na jezdni w kierunku Bytomia musi być wykonana: nowa ścianka zapleczna przyczółka z przesunięciem w stronę  Krakowa, wymiana dylatacji modułowej, odtworzenie płyty przejściowej na dojeździe od strony Krakowa, odtworzenie kap chodnikowych w rejonie dylatacji, rektyfikacja położenia łożysk wiaduktu, wymiana nawierzchni na płycie wraz z izolacją pomostu oraz wymiana nawierzchni na dojazdach do mostu,

  • na jezdni w kierunku Krakowa konieczna jest: wymiana wpustu od strony Krakowa, wymiana nawierzchni na płycie wraz z fragmentem izolacji płyty, przy dylatacji od strony Krakowa, rektyfikacja łożysk oraz wymiana nawierzchni na dojazdach do mostu.

Ponadto na obu obiektach trzeba wykonać zabezpieczenia: antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji nośnej, elementów stalowych wyposażenia wiaduktów (balustrad, ekranów) oraz elementów  żelbetowych obu wiaduktów. 

Aby zminimalizować czas trwania tymczasowej organizacji ruchu, prace remontowe skumulowane zostaną w pierwszej kolejności na górze obiektów. Pozostałe roboty kontynuowane będą bez wpływu na ruch pojazdów. Przywrócona zostanie organizacja ruchu, która umożliwi poruszanie się po obu wiaduktach. Remont zakończy się w połowie października 2021 r.

 

Źródło: GDDKiA Kraków     


Drukuj