Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty z zakresie prowadzenia punktów NPP i NPO

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Olkuski organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Szczegółowe informacje zawiera UCHWAŁA NR 563/44/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 18.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).


Drukuj