Symbol dostępności - człowieka wirtuwiańskiego

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Materiały niedostępne cyfrowo, dostarczane przez podmioty zewnętrzne, których Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie jest autorem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 504 206 074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 • Adres: ul. Mickiewicza 2,
  32-300 Olkusz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 32 643 04 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W OLKUSZU 

przy ul. Mickiewicza 2

Budynek wielokondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba od strony ul. Mickiewicza. Wejście główne znajdujące się po stronie północnej budynku posiada dodatkowe wejście z poziomu chodnika, umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego. Dźwig zapewnia komunikację na poziomy 0-2 budynku. W części południowej znajduje się dodatkowe wejście na poziom -1 budynku. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada własny parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (zgodnie z art 11. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia. W budynku zastosowano głosowy system informacji o rozmieszczeniu i funkcjach pomieszczeń z użyciem kodów QR. Kody QR znajdują się w lewym górnym rogu na tabliczkach informacyjnych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 

w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 1a

Budynek parterowy posiada wejście główne z poziomu chodnika. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada własny parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (zgodnie z art 11. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)) po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia.

ZAMIEJSCOWY REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW W WOLBROMIU

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, pok 110, przy ul. Łukasińskiego 6

Budynek wielokondygnacyjny. Referat zlolakizowany na parterze. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Łukasińskiego.  Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowane jest na tyłach budynku, dojazd ul. Okrzei. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.  

Przed budynkiem od strony ul. Okrzei znajduje się  parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przy wejściu do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (zgodnie z art 11. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)) po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia.

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 2c

Jednostka zlokalizowana na II piętrze wielokondygnacyjnego budynku Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.

Przed budynkiem znajduje się  parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przy wejściu głównym do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (zgodnie z art 11. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)) po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W OLKUSZU przy ul. Piłsudskiego 21

Jednostka znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, na poziomie 0. Do jednostki prowadzi wejście zlokalizowane w północnej części budynku, od strony ul. Bocznej. Wejście dostępne jest z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. W budynku, na każdym piętrze, znajdują się tyflomapy z rozmieszczeniem pomieszczeń. Pomieszczenia są dodatkowo oznaczone napisami w języku Braille'a.

Budynek posiada własny parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przed wejściem do budynku.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna.


Drukuj