Aktywna tablica Edycja 2021

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024

Dotacja celowa: 98 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 122 500,00 zł.

W programie biorą udział szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
  • Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu
  • Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu
  • Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu
  • Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu
  • Zespół Szkół w Wolbromiu

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

W ramach projektu planowane jest zakupienie wyposażenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in.: monitory interaktywne, projektory, tablice multimedialne oraz System Biofeedback


Drukuj