Szkolenie dla szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia

W piątek 26 listopada w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Temat spotkania: "Pandemia trudnym czasem wyzwań w aspektach: wychowawczych, edukacyjnych, rozwojowych i zdrowotnych" okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Obecni na spotkaniu koordynatorzy podkreślili potrzebę i wagę tego typu spotkań, gdyż pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zmieniła dotychczasowy model nauczania i wychowania szkolnego, stawiając jednocześnie przed uczniami, nauczycielami i rodzicami nowe wyzwania i trudności.

Stres i napięcie wywołane kwarantanną, niepewnościami związanymi z charakterem i przebiegiem choroby, często również utratą pracy, jak wskazują badania mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychiczne, a ich konsekwencje mogą być długotrwałe. Jak radzić sobie ze wspomnianymi zjawiskami, wyjaśniała w piątek Agnieszka Karczewska-Papaj - Specjalista Terapii Środowiskowej, coach, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w zarządzie Stowarzyszenia Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego od 2013 r., osoba od wielu lat związana z problematyką zdrowia psychicznego oraz pracy socjalnej z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.


 

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Olkuszu, uczestnicy szkolenia
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przemawia starosta olkuski Bogumił Sobczyk, po lewej wicestarosta Paulina Polak, po prawej Agnieszka Karczewska-Papaj coach
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Olkuszu, uczestnicy szkolenia
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przemawia wicestarosta Paulina Polak
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przemawia wicestarosta Paulina Polak, obok po prawej starosta olkuski Bogumił Sobczyk

 


Drukuj