Nowoczesna sala gimnastyczna w „Ekonomiku” otwarta

Historyczna inwestycja przy Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu stała się faktem. Zakończono prace związane z budową i oddaniem do dyspozycji nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Już od września nowa sala usprawni prowadzenie zajęć sportowych zarówno lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. To świetna wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności dla uczniów.


Koszt powiatowej inwestycji to ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 2,3 mln pochodziło z programu „Sportowa Polska”, ponad 2,6 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwotę około 1,5 mln złotych zabezpieczono ze środków własnych powiatu.

Uroczystego otwarcia sali gimnastycznej dokonali Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor Szkoły Wojciech Panek. Na zaproszenie organizatorów przybyli: Minister Jacek Osuch; członkowie Zarządu Powiatu w Olkuszu: Wicestarosta Paulina Polak, Krystyna Kowalewska i Krzysztof Dąbrowski; radni Rady Powiatu w Olkuszu: Wiceprzewodniczący Paweł Rykała, Michał Mrówka, Paweł Piasny, Rafał Solecki – Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu Agata Knapik; Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Marcin Wiercioch, członkowie kierownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Dyrektorzy wydziałów urzędu; kadra kierownicza ZS Nr 3 oraz przedstawiciel firmy „ZRB Paciej” - wykonawca zadania Adam Paciej. Całość wydarzenia uświetnił występ akrobatyczny Sekcji Akrobatyki Sportowej UKS Korona Olkusz.

Starosta Bogumił Sobczyk mówił:
„Dzisiejsze wydarzenie w ZS Nr 3 w Olkuszu na stałe zapisze się na mapie inwestycji powiatu olkuskiego. Obok wielu inwestycji w zakresie dróg, pomocy społecznej, teraz w sferze szeroko pojętej oświaty – przyszedł czas na pierwszą w historii Powiatu nowoczesną salę gimnastyczną. Początki powstania tego obiektu sportowego sięgają wiosny 2019 roku, kiedy Zarząd Powiatu w Olkuszu w ówczesnym składzie zawarł umowę na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jesienią 2020 roku wprowadzono do budżetu powiatu środki z Programu „Sportowa Polska”, RFILa i wkład własny powiatu. W czerwcu 2021 roku Zarząd Powiatu zawarł natomiast umowę na budowę sali gimnastycznej z wykonawcą.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ZS Nr 3 w Olkuszu nie byłaby możliwa gdyby nie przychylność radnych Rady Powiatu w Olkuszu oraz zaangażowania Zarządu Powiatu w Olkuszu. Dziękuję wszystkim radnym za wsparcie, jak również załodze Starostwa Powiatowego w Olkuszu za merytoryczną pracę. W sposób szczególny dziękujemy Ministrowi Jackowi Osuchowi za nieocenione wsparcie w pozyskaniu środków rządowych na budowę obiektu. Za gospodarską opiekę nad inwestycją dziękuję Dyrektorowi ZS Nr 3 Wojciechowi Pankowi oraz załodze „Ekonomika”.

Jestem przekonany, że ten piękny, nowoczesny obiekt sportowy będzie służył przez długie dekady uczniom olkuskich szkół oraz mieszkańcom powiatu olkuskiego. Wato przypomnieć, że to nie koniec inwestycji w infrastrukturę sportową. Po „Ekonomiku” przyszedł czas na największą dotychczas inwestycją w historii powiatu - budowę sali gimnastycznej wraz złącznikiem w olkuskim ”Mechaniku”."

Na ręce Dyrektora ZS Nr 4 w Olkuszu - Pani Maridy Zoń, dziękujemy uczniom za przygotowanie słodkiego poczęstunku.


 

 


Drukuj