[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; Amelia Dessauer - laureatka; Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski; Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki; Sandra Żurek - laureatka, Jacek Czerniak - trener; Wiktor Starczyński - laureat, Maciej Kiełtyka - laureat, Grzegorz Ledeman - laureat, Danił Gryshechkin - laureat.

Nagrody 2021 Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu

6 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu za 2020 rok.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu (zał. do Uchwały Nr VI/ 47/ 2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r).
W dniu 23.04.2021 roku Komisja zapoznała się z wnioskami dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Wpłynęło w terminie 57 wnioski z których wynika, że było 74 kandydatów ubiegających się
o nagrodę i wyróżnienia Starosty Olkuskiego, w tym:

 • 69 zawodników-sportowców,
 • 5 trenerów.

Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji dokonującej weryfikacji wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przyznał:

8 nagród pieniężnych dla zawodników-sportowców:

 • Aleksandra Kaleta z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Sandra Żurek z UKS „Korona” Olkusz- akrobatyka sportowa,
 • Maksym Choma z UKS „Omega” Olkusz– pływanie,
 • Szymon Kocjan uczeń z ZS-PI Nr 1 w Olkuszu – piłka siatkowa,
 • Fabian Starczyński uczeń z ZS-PI Nr 1 w Olkuszu – akrobatyka sportowa,
 • Wiktor Staczyński uczeń z IV LO w Olkuszu – akrobatyka sportowa,
 • Barbara Goraj z UKS „Czarny Koń” Olkusz – szachy,
 • Marta Kuraś z UKS „Judo” Wolbrom - judo,
 • Grzegorz Ledeman z UKS „Samuraj Bukowno” – ju jitsu,
 • Danił Gryshechkin z UKS „Samuraj Bukowno” – ju jitsu,
 • Helena Jarosz z UKS „Omega” Olkusz - pływanie, przyznana z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu,
 • Amelia Dessauer z UKS „Korona” Olkusz – akrobatyka sportowa przyznana z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu,
 • Maciej Kiełtyka absolwent IV LO w Olkuszu – kulturystyka, przyznana z inicjatywy Starosty Olkuskiego na podstawie § 8 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Olkuskiego w dziedzinie sportu.


2 nagrody pieniężne dla trenerów:

 • Czesław Łaksa z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo” Wolbrom,
 • Jacek Czernika z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Olkusz.

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów wręczył Starosta Olkuski - Bogumił Sobczyk oraz Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki – Rafał Solecki w obecności Joanny Szatan-Kenderow – p. o. Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymali również dyplomy.

 

[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; Amelia Dessauer - laureatka; Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski; Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki; Sandra Żurek - laureatka, Jacek Czerniak - trener; Wiktor Starczyński - laureat, Maciej Kiełtyka - laureat, Grzegorz Ledeman - laureat, Danił Gryshechkin - laureat.
[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej; Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski, Marta Kuraś - laureatka; Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki
[od lewej] Rafał Solecki - Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Joannna Szatan-Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej., Amelia Dessauer - laureatka, Bogumił Sobczyk - Starosta Olkuski, Jacek Czerniak - trener, Sandra Żurek - laureat, Wiktor Starczyński - laureat
[od lewej] Joanna Szatan-Kederow, Rafał Solecki, Maciej Kiełtyka, Bogumił Sobczyk
[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow, Rafał Solecki, Grzegorz Ledeman, Danił Gryshechkin, Bogumił Sobczyk
[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow, Rafał Solecki, Wiktor Starczyński, Bogumił Sobczyk
[od lewej] Maksym Choma, Bogumił Sobczyk, Helena Jarosz, Rafał Solecki, Szymon Kocjan, Fabian Starczyński, Joannna Szatan-Kenderow, Barbara Goraj, Marta Kuraś
[od lewej] Joanna Szatan-Kederow, Bogumił Sobczyk, Maksym Choma, Helena Jarosz, Rafał Solecki
[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow, Bogumił Sobczyk, Szymon Kocjan, Rafał Solecki
[od lewej] Joanna Szatan-Kenderow, Bogumił Sobczyk, Fabian Starczyński, Rafał Solecki

 


Drukuj