III Małopolski Dzień Dla Klimatu w Powiecie Olkuskim

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, lokalne społeczności coraz częściej angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Takim przykładem jest Powiat Olkuski, który przy okazji obchodów III Małopolskiego Dnia Dla Klimatu podjął się organizacji wydarzenia mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie działań prośrodowiskowych. Akcja ta, zbiegając się z globalnymi wysiłkami na rzecz ochrony klimatu, stanowiła znakomitą okazję do zaangażowania społeczności lokalnej w działania mające realny wpływ na poprawę stanu środowiska.

Jednym z kluczowych elementów obchodów III Małopolskiego Dnia Dla Klimatu w Powiecie Olkuskim była akcja sadzenia drzewek owocowych, która odbyła się w różnych placówkach edukacyjnych, w tym w II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Bukownie, a także w Przedszkolu w Bukownie. Inicjatywa ta połączyła w sobie cele ekologiczne z edukacyjnymi, umożliwiając dzieciom i młodzieży bezpośrednie zaangażowanie w procesy ochrony środowiska. Poprzez aktywny udział w sadzeniu drzew, najmłodsi mogli zrozumieć praktyczne aspekty dbania o naturę oraz zyskać poczucie odpowiedzialności za otaczający ich świat.

Wydarzenie to zgromadziło nie tylko uczniów i przedszkolaków, ale także dyrektorów, nauczycieli, ale także władze samorządowe. W evencie uczestniczył Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Burmistrz Miasta Bukowno Mirosława Gajdziszewskiego oraz Zastępca Burmistrza Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu Jan Książek, Specjalista Leśnik z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu Kaja Głowacka-Adamczyk.

Podczas eventu wszyscy uczestnicy mieli także możliwość rozwijania swojej wiedzy o ekologii, dzięki specjalnie przygotowanej na tę okazję prelekcji, którą poprowadził ekodoradca Łukasz Zarzycki. Złożone kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na codzienne życie zostały przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób. Warto podkreślić, że całość projektu została zainicjowana i przygotowana przez ekodoradcę Zarzyckiego.

III Małopolski Dzień Dla Klimatu w Powiecie Olkuski był więc wydarzeniem tak edukacyjnym, jak i praktycznym działaniem na rzecz ochrony klimatu. Aktywne zaangażowanie społeczności, edukacja ekologiczna oraz współpraca między różnymi podmiotami lokalnymi pokazują, że zmiana na lepsze jest możliwa, kiedy działamy wspólnie.


Obraz3


 

 


Drukuj