Plakat informacyjny na temat Konkurs "Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022"

Konkurs "Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022"

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 22 raz organizują Konkurs "Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022"

Inicjatywa jest świetną okazją do wspólnego docenienia pracy osób, które są opoką funkcjonowania społeczności lokalnych. Pula nagród finansowych przewidziana w Konkursie wynosi 100 tys. zł i zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji inicjatyw w zwycięskich sołectwach / radach osiedli / dzielnic.


Szczegóły w załącznikach:

Regulamin konkursu Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2022

Karta zgłoszeniowa do konkursu

Wzór umowy

 


Drukuj