Radni w trakcie XXXIV sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1.  Uchwała nr XXXIV/283/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  2. Uchwała nr XXXIV/284/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XXXIV/285/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  4. Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2022 rok nr XXXIV/286/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r.
  5. Uchwała nr XXXIV/287/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  6. Uchwała nr XXXIV/288/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Jura” w Olkuszu.
  7. Uchwała nr XXXIV/289/2021 w sprawie podziału środków PFRON przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2021r.
  8. Uchwała nr XXXIV/290/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2022r.
  9. Uchwała nr XXXIV/291/2021 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Olkuskiego.
  10. Uchwała nr XXXIV/292/2021 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Olkuszu.

Drukuj