Radni w trakcie XXXIII sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIII SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

 1.  Uchwała nr XXXIII/270/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 2. Uchwała nr XXXIII/271/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwała nr XXXIII/272/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
 4. Uchwała nr XXXIII/273/2021 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 5. Uchwała nr XXXIII/274/2021 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Uchwała nr XXXIII/275/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/225/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 kwietnia 2021 r., w sprawie darowizny na rzecz Gminy Trzyciąż nieruchomości położonej w Trzyciążu, oznaczonej jako działki nr 192/167 i nr 192/168.
 7. Uchwała nr XXXIII/276/2021 w sprawie  darowizny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz nieruchomości położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, oznaczonej jako działka nr 1450.
 8. Uchwała nr XXXIII/277/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2021 roku.
 9. Uchwała nr XXXIII/278/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 10. Uchwała nr XXXIII/279/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Beaty Smentek na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 11. Uchwała nr XXXIII/280/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Wsi Jangrot z dnia 11.09.2021r. w przedmiocie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783-Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż) we wsi Jangrot.
 12. Uchwała nr XXXIII/281/2021 w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Olkuszu.
 13. Uchwała nr XXXIII/282/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Olkuskiego.

Drukuj