Członkowie Rady Powiatu w czasie XXX Sesji

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Powiatu

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych 23 sierpnia 2021 r. na XXX sesji Rady Powiatu w Olkuszu. 

  1. Uchwała nr  XXX/250/2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1123K Chrząstowice - Poręba Górna na odcinku Gołaczewy – Chełm, od km 0+000 do km 5+007 położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom.
  2. Uchwała nr  XXX/251/2021 w sprawie przekazania Gminie Wolbrom ograniczonego zarządzania nad odcinkami dróg powiatowych nr: 1123K od km 5+007 do km 8+113, 1151K od km 0+000 km do km 3+024, 1153K od km 1+139 do km 4+090 na terenie Gminy Wolbrom.
  3. Uchwała nr  XXX/252/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Bydlinie, gm. Klucze.

Zobacz nagranie z obrad XXX sesji Rady Powiatu:

 


Drukuj