od lewej Leszek Nocoń (świetlicowy), mjr Dariusz Kundera (WKU Kraków), Iza Żaba (średni personel medyczny), ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków), lek. med. Grażyna Żak-Pietras (Przewodnicząca PKL), Bogumił Sobczyk (Starosta Olkuski), Dorota Czarnota (Sekretarz PKL), Paulina Polak (Wicestarosta Olkuski), Krystyna Jaskulska (WKU Kraków

Kwalifikacja wojskowa 2021 w Powiecie Olkuskim dobiegła końca

Kwalifikacja wojskowa, której celem było ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, trwała w tym roku aż 32 dni ze względu na połączenie dwóch roczników: 2001 i 2002.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło ostatecznie 810 młodych mężczyzn i kobiet, w tym:

  • z rocznika podstawowego (2002) - 444 mężczyzn
  • z rocznika 2001 - 335 mężczyzn
  • z roczników starszych - 8 mężczyzn
  • 23 kobiety.

Przebadane osoby (kobiety i mężczyźni) otrzymały:

  • kategorię A - 749 osoby
  • kategorię B - 5 osób
  • kategorię D - 36 osób
  • kategorię E - 20 osób.

Wczoraj, w siedzibie PKL, kwalifikację podsumowali Komendant WKU ppłk Piotr Waręcki, mjr Dariusz Kundera, Starosta Bogumił Sobczyk i Wicestarosta Paulina Polak.
Szczególne podziękowania, na ręce Przewodniczącej lek. med Grażyny Żak-Pietras, składamy wszystkim osobom powołanym przez Wojewodę Małopolskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

 

od lewej Leszek Nocoń (świetlicowy), mjr Dariusz Kundera (WKU Kraków), Iza Żaba (średni personel medyczny), ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków), lek. med. Grażyna Żak-Pietras (Przewodnicząca PKL), Bogumił Sobczyk (Starosta Olkuski), Dorota Czarnota (Sekretarz PKL), Paulina Polak (Wicestarosta Olkuski), Krystyna Jaskulska (WKU Kraków
od lewej mjr Dariusz Kundera (WKU Kraków), Paulina Polak (Wicestarosta Olkuski), Bogumił Sobczyk (Starosta Olkuski), ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków)
od lewej ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków) wręcza list gratulacyjny lek. med. Grażynie Żak-Pietras (Przewodnicząca PKL)
od lewej ppłk Piotr Waręcki (Wojskowy Komendant Uzupełnień - Kraków) wręcza list gratulacyjny Dorocie Czarnocie (Sekretarzowi PKL)
list gratulacyjny - podziękowanie dla Magdaleny Sołtysik Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 

 

 

 


Drukuj