Piątek, 9-12-2022
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski
Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLI SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLI sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

XLI SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 30 listopada (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

 


 

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 30 listopada 2022r. (środa)  o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizacje zadań w 2022 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Francesco Nullo.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 11. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie XLI sesji.
grafika z okazji dnia pracownika socjalnego, w lewym górnym roku data 21 listopada i napis "Dzień Pracownika Socjalnego", na grafice starsza kobieta na wózku inwalidzkim i pracownik socjalny - kobieta.

Dzień Pracownika Socjalnego

W Dniu Pracownika Socjalnego, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Olkuszu, przekazujemy Państwu serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku.

E-usługa Portal Rzeczoznawcy

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wprowadzenia e-usług w powiecie olkuskim Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu do dnia 21 listopada 2022 r. uruchomia dla rzeczoznawców majątkowych Portal Rzeczoznawcy.

Menu

Wróć do początku strony