Wtorek, 27-09-2022
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Logotyp Funduszy Europejskich

Granty edukacyjne

Efektem projektu ma być zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania.

Logotyp Funduszy Europejskich

Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w Powiecie Olkuskim

 

Projekt umożliwi zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz elektroniczne procedowanie dokumentów z nim związanych. W ramach zaplanowanych zadań wdrożone zostaną e-usługi z dziedziny geodezji i kartografii, umożliwiające składanie i realizację wniosków poprzez platformę e-PUAP za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz profili zaufanych. Dzięki realizacji projektu, działalność Powiatu zostanie oparta na nowoczesnych narzędziach z dziedziny ICT, przez co komunikacja oparta na tej technologii stanie się elementem życia codziennego jego mieszkańców.

Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu energii odnawialnej, które mają wpływ na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Logotyp Funduszy Europejskich

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Inwestujemy w zawodowców II

Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim

Menu

Wróć do początku strony