od lewej Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski, Paulina Polak Wicestarosta Olkuski

Kolejne remonty za nami

Tym razem prace remontowe przeszły pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu. Zakres prac obejmował odnowienie gabinetów terapeutycznych oraz  pomieszczeń dla personelu. Nowy wygląd placówki podniesie komfort pracy zespołu terapeutów oraz pozwoli na udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom w warunkach dostosowanych do ich potrzeb.

W placówce tej można uzyskać wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie:

  • badań  diagnostycznych: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, konsultacji lekarskich,
  • wydawania orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy,
  • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna),
  • grup wsparcia,
  • warsztatów i treningów,
  • porad i konsultacji,
  • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
  • interwencji kryzysowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu zwiększyła w tym roku zakres swoich usług. Przejęła orzecznictwo dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera. Wobec tego wyremontowaliśmy pomieszczenia w placówce tak, aby orzekanie mogło odbywać się w jeszcze bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. – mówi Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost potrzeb w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i młodych mieszkańców powiatu olkuskiego. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na odpowiednie warunki do nauki. Dokładamy więc wszelkich starań, aby wsparcie specjalistów poradni odbywało się bez stresu i w dobrym klimacie. – dodaje Wicestarosta Paulina Polak.

Dziękujemy Panu Staroście Olkuskiemu Bogumiłowi Sobczykowi, Pani Wicestaroście Paulinie Polak, a także Zarządowi Powiatu Olkuskiego za przychylność dla realizowanych przez nas działań oraz wsparcie w codziennej pracy. Jestem przekonana, że przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń w znaczący sposób podniesie komfort prowadzenia specjalistycznych diagnoz i terapii dla dzieci i młodzieży z całego powiatu olkuskiego. – mówi Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Beata Adamska.

Łączny koszt prac remontowych to blisko 70 tysięcy złotych. Środki pochodziły z budżetu Powiatu Olkuskiego.

 

od lewej Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski

od lewej Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Paulina Polak Wicestarosta Olkuski, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski

od lewej Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski, Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski, Paulina Polak Wicestarosta Olkuski, Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Anna Szotek Z-ca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

od lewej Paulina Polak Wicestarosta Olkuski, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski, Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Anna Szotek Z-ca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

od lewej Paulina Polak Wicestarosta Olkuski, Beata Adamska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski


Drukuj