Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zanim przystąpisz do budowy domu na gruncie rolnym, musisz dokonać zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero wtedy możesz wyłączyć grunty z produkcji rolniczej. Przeczytaj, jak to zrobić i załatw swoją sprawę online za pomocą portalu biznes.gov.pl


Drukuj