Uzyskaj informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków

Chcesz pozyskać informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczące:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) - sprawdź, jak to zrobić.


Czym jest zbiór danych ewidencji gruntów i budynków

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Starostę Powiatowego na podstawie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Kto może uzyskać

Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków.


Gdzie otrzymasz informacje

Informacje dotyczące zbioru danych ewidencji gruntów i budynków są dostępne na stronie:

https://olkuski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy

na której zostały uruchomione powszechnie dostępne usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania wymienionego powyżej zbioru – w zakresie dotyczącym:

 • identyfikatorów i geometrii działek ewidencyjnych (menu wyszukiwania i przeglądania: Wyszukiwanie -> Działki; menu pobierania: Pobieranie zbiorów danych EGiB -> Działki);
 • identyfikatorów, geometrii i rodzaju (według Klasyfikacji Środków Trwałych) budynków (menu wyszukiwania i przeglądania: Wyszukiwanie -> Budynki; menu pobierania: Pobieranie zbiorów danych EGiB -> Budynki).

Co uzyskasz

Informacje opisowo-graficzne ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków o:

 • identyfikatorach i geometrii działek ewidencyjnych,
 • identyfikatorach, geometrii i rodzaju (według Klasyfikacji Środków Trwałych) budynków

udostępnione w postaci pliku komputerowego, wygenerowanego w formacie wymiany danych GML.


Co musisz przygotować

Udostępnianie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków nie wymaga składania żadnego wniosku.


Ile zapłacisz

Za udostępnianie informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

nie pobiera się opłaty.


Ile będziesz czekać

Usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

dostaniesz od razu – w ramach udostępniania on-line.


Podstawa prawna

 • art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • § 12 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
 • art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
 • art. 9 ust. 1 pkt: 1 – 3 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

Drukuj