Uzyskaj informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków

Chcesz pozyskać informacje ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczące:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) - sprawdź, jak to zrobić.


Czym jest zbiór danych ewidencji gruntów i budynków

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Starostę Powiatowego na podstawie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Kto może uzyskać

Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków.


Gdzie otrzymasz informacje

Informacje dotyczące zbioru danych ewidencji gruntów i budynków są dostępne są pod adresem URL:

https://olkuski.webewid.pl:4434/iip/ows

jako usługi danych przestrzennych wyszukiwania i przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS), będące operacjami wykonywanymi przy użyciu oprogramowania komputerowego* na danych zawartych w zbiorze danych ewidencji gruntów i budynków.

(* dowolne oprogramowanie, umożliwiające połączenie z usługami danych przestrzennych WMS / WFS poprzez wczytanie udostępnianego adresu URL)


Co uzyskasz

Informacje opisowo-graficzne ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków o:

 • identyfikatorach i geometrii działek ewidencyjnych,
 • identyfikatorach, geometrii i rodzaju (według Klasyfikacji Środków Trwałych) budynków

pobierane w postaci plików komputerowych, wygenerowanych w dowolnym formacie, dostępnym w oprogramowaniu komputerowym użytkownika, umożliwiającym połączenie z usługami danych przestrzennych WMS / WFS.


Co musisz przygotować

Udostępnianie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków nie wymaga składania żadnego wniosku.


Ile zapłacisz

Za udostępnianie informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

nie pobiera się opłaty.


Ile będziesz czekać

Usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania informacji ze zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dotyczące:

 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych

są dostępne 24h / dobę – w ramach udostępnionego adresu URL.


Podstawa prawna

 • art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)
 • § 12 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
 • art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
 • art. 3 pkt 10, art. 9 ust. 1 pkt: 1 – 3 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

Drukuj