Uzyskaj informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Chcesz pozyskać dane o punktach szczegółowych osnów geodezyjnych, położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom). Sprawdź, jak to zrobić.


Czym jest zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Starostę Powiatowego na podstawie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Kto może uzyskać

Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych.


Gdzie otrzymasz informacje

Informacje dotyczące zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych są dostępne na stronie:

https://olkuski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy

(Menu: Wyszukiwanie -> Osnowa), na której zostały uruchomione powszechnie dostępne usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania wymienionego powyżej zbioru.


Co uzyskasz

Informacje opisowe o współrzędnych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych oraz informacje opisowo-graficzne o opisach topograficznych tych punktów.


Co musisz przygotować

Udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych nie wymaga składania żadnego wniosku.


Ile zapłacisz

Za udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych nie pobiera się opłaty.


Ile będziesz czekać

Usługi: wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych dostaniesz od razu – w ramach udostępniania on-line.


Podstawa prawna

  • 4 ust. 1a pkt 10 oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)
  • 12 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
  • 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.)
  • 9 ust. 1 pkt: 1 – 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

Drukuj