Uzyskaj informacje ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Chcesz pozyskać informacje ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych położonych na terenie Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) - sprawdź, jak to zrobić.


Czym jest zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Zbiór danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez Starostę Powiatowego na podstawie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Kto może uzyskać

Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych.


Gdzie otrzymasz informacje

Informacje dotyczące zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych są dostępne pod adresem URL:

https://olkuski.webewid.pl:4434/iip/ows

jako usługi danych przestrzennych wyszukiwania i przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS), będące operacjami wykonywanymi przy użyciu oprogramowania komputerowego* na danych zawartych w zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

(* dowolne oprogramowanie, umożliwiające połączenie z usługami danych przestrzennych WMS / WFS poprzez wczytanie udostępnianego adresu URL)


Co uzyskasz

Informacje opisowo-graficzne ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych o:

  • współrzędnych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
  • opisach topograficznych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych

pobierane w postaci plików komputerowych, wygenerowanych w dowolnym formacie, dostępnym w oprogramowaniu komputerowym użytkownika, umożliwiającym połączenie z usługami danych przestrzennych WMS / WFS.


Co musisz przygotować

Udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych nie wymaga składania żadnego wniosku.


Ile zapłacisz

Za udostępnianie zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych nie pobiera się opłaty.


Ile będziesz czekać

Usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania informacji ze zbioru danych szczegółowych osnów geodezyjnych są dostępne 24h / dobę – w ramach udostępnionego adresu URL.


Podstawa prawna

  • art. 4 ust. 1a pkt 10 oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)
  • § 12 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
  • art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
  • art. 3 pkt 10, art. 9 ust. 1 pkt: 1 – 3 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

Drukuj