Ustanowienie pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Nie możesz załatwić wszystkich spraw administracyjnych osobiście? Pamiętaj, że do większości spraw możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu. Przejdź do opisu usługi na portalu biznes.gov.pl

 


Drukuj