Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Plan na rzecz poprawy dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Starostwa Powiatowego w Olkuszu został opracowany w oparciu o dobre praktyki oraz obowiązujące przepisy prawne z zakresu dostępności.

Został stworzony po zdiagnozowaniu deficytów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, na podstawie wewnętrznego Audyt dostępności.

Obowiązek stworzenia i publikacji Planu wynika bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062). Jego celem jest zdefiniowanie działań, prowadzących do stałej poprawy dostępności Starostwa Powiatowego w Olkuszu zarówno dla klientów jak i pracowników Urzędu. Priorytetem jest wdrożenie rozwiązań uwzględniających problematykę osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan znajdziesz w sekcji "Pobierz pliki".


Pobierz pliki

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

 


Drukuj