Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Zapoznaj się z informacjami na temat rekrutacji do szkół średnich w Powiecie Olkuskim.


Link do rejestracji i składania wniosków:
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Oferta edukacyjna szkół

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

 • Klasa matematyczno-fizyczna
 • Klasa ekonomiczno-prawna
 • Klasa przyrodniczo-językowa
 • Klasa medyczna
 • Klasa informatyczna

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: http://lo1olkusz.com.pl/rekrutacja/

Dzień otwarty: 31.05.2023 r.

 

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

 • Klasa ekonomiczno-menadżerska
 • Klasa dziennikarsko-medialna
 • Klasa społeczno-zdrowotna
 • Klasa pedagogiczno-psychologiczna

Dzień otwarty:13.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: https://lo2.olkusz.pl/rekrutacja

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

 • Klasa prawno-artystyczna
 • Klasa humanistyczno-biologiczna
 • Klasa matematyczno-językowa
 • Klasa językowo - sportowa
 • Klasa biologiczno-chemiczna
 • Klasa informatyczno-architektoniczna
 • Klasa humanistyczno-językowa
 • Klasa matematyczno-chemiczna

Dzień otwarty: 25.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: https://4lo-olkusz.pl/rekrutacja-2022-2023/

 

Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

Technikum

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik logistyk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik geodeta
 • Technik mechanik
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik automatyk
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektryk
 • Technik elektronik
 • Technik mechatronik

Szkoła branżowa

 • Ślusarz
 • Magazynier-logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych

Dzień otwarty: 27.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: https://www.zs1olkusz.edu.pl/ zakładka REKRUTACJA

 

Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

Technikum

 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik handlowiec
 • Technik reklamy
 • Technik informatyk
 • Technik programowania
 • Technik organizacji turystyki

Liceum ogólnokształcące

 • Klasa informatyczno-językowa
 • Klasa sportowo-językowa
 • Szkoła branżowa
 • Zawód sprzedawca

Dzień otwarty: 30.05.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: https://zskocjan.pl/rekrutacja/

 

Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu

Technikum

 • Technik budownictwa
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik fryzjerstwa
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik papiernictwa

Szkoła branżowa

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • Murarz-tynkarz
 • Klasa wielozawodowa

Dzień otwarty: 21.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: https://zs4olkusz.edupage.org/a/rekrutacja-20232024

 

Zespół Szkół w Wolbromiu

Liceum ogólnokształcące:

 • Klasa humanistyczna
 • Klasa społeczno-językowa
 • Klasa biologiczno-chemiczna
 • Klasa biznesowa

Technikum:

 • Technik informatyk
 • Technik informatyk w służbach mundurowych
 • Szkoła branżowa:
 • Klasa wielozawodowa

Dzień otwarty: 21.03.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: http://www.zswolbrom.pl/ zakładka REKRUTACJA


Drukuj