next
pause
play
prev

Aktualności

26.11.2014

Cieślin w BWA

Pokłosie III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2014” można obejrzeć na piętrze olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Poplenerową ekspozycję uroczyście otwarto w piątkowe popołudnie 21 listopada 2014 roku.

Plener „Cieślin 2014” odbył się w dniach 4-10 sierpnia 2014 w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Pod kierunkiem mieszkającego w Cieślinie plastyka Mariusza Połecia, od dwóch lat komisarza pleneru, i logistyczną opieką przedstawicielki ZPK Barbary Mastaj, kilkunastu artystów pracowało nad dziełami sztuki. Ale nie było to jedyne, czym się zajmowali.

W organizację tegorocznej edycji pleneru po raz pierwszy zaangażowało się Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku. Wspólnie z artystami stowarzyszenie realizowało część projektu „Aktywizacja poprzez sztukę”. W jego ramach uczestnicy pleneru prowadzili warsztaty plastyczne dla grupy dziesięciorga niepełnosprawnych artystów z powiatu olkuskiego, chrzanowskiego i proszowickiego. Uczyniło to z pleneru przedsięwzięcie integracyjne.

Ogółem w plenerze udział wzięli: Mariusz Połeć (komisarz), Alicja Jakubas, Stanisław Jakubas, Weronika Kachel, Beata Kolba, Witold Kubicha, Michał Kwarciak, Józef Marzec, Paweł Olchawa, Marta Owsik, Samvel Paremuzyan, Paulina Szymczyk, Alicja Wysocka, Piotr Zatorski. Ponadto w warsztatach uczestniczyli: Aleksandra Gzyl, Agnieszka Hałat, Monika Kołakowska, Mariusz Mędrek, Robert Tarus, Karolina Wiecha, Agnieszka Wroblewska, Anna Zakrzewska, Danuta Żak.

Wystawę na piętrze Galerii BWA otworzył Mariusz Połeć wraz z prezesem Stowarzyszenia „Klucz” Wiesławem Pietrasem. Na wernisażu obecni byli praktycznie wszyscy uczestnicy pleneru, z wyjątkiem przebywającej wówczas za granicą Alicji Wysockiej. Wśród publiczności można było dostrzec przedstawicieli lokalnych środowisk artystycznych oraz organizacji pozarządowych.

Plenery plastyczne, a więc spotkania artystów w danym miejscu i charakterystycznym dla niego krajobrazie, zawsze są spotkaniami różnych wizji świata i rozmaitych technik twórczych. Pokłosie takich imprez uświadamia nam, jak odmiennie poszczególne osoby mogą postrzegać tę samą przestrzeń, te same widoki. Na przykład Stanisław Jakubas, Weronika Kachel, Paweł Olchawa czy Beata Kolba, kreatywnie przekształcając otaczającą ich rzeczywistość, namalowali pejzaże rodem z innych światów. W nieco podobnych rejonach usytuowała się Alicja Jakubas, ze swą fantazyjnie udrapowaną tkaniną dekoracyjną, przywodzącą na myśl widok zaoranych pól oglądanych z dużej wysokości. Drogą zupełnego abstrakcjonizmu podążyła Paulina Szymczyk, autorka stylizowanych pejzaży, chmur czy map. Stylistykę impresjonistyczną twórczo rozwijają – każdy na swój sposób – Józef Marzec, Piotr Zatorski, Mariusz Połeć, Witold Kubicha. Ze skarbnicy abstrakcjonizmu zaczerpnął inspirację Michał Kwarciak, poniekąd też Alicja Wysocka. Okiem surrealisty przyjrzał się zabytkowym zabudowaniom Samvel Paremuzyan; mniejszy fragment krajobrazu ukazała przez cokolwiek magiczne „Okno” Maria Owsik.

Na wystawie zaprezentowano również prace niepełnosprawnych plastyków uczestniczących w warsztatach. Także i oni zastosowali różnorodne techniki, których nauczyli się od bardziej doświadczonych kolegów, nieraz uzyskując zaskakująco ciekawe rezultaty.

Zaprezentowano krótki dokument filmowy o przebiegu pleneru, po czym zaproszono publiczność na dół, do głównej sali wystawowej. Tam pokazano drugą część filmu, dokumentującą przebieg warsztatów „Aktywizacja poprzez sztukę”. Potem krótkie recitale wokalne dali: olkuszanin Piotr Skrzynecki oraz gość zza wschodniej granicy – Alisa Koszkina.

Na zakończenie odbyła się aukcja kilku prac powstałych w czasie pleneru, poprowadzona przez Piotra Skrzyneckiego. Dochód z licytacji pomoże zorganizować kolejne warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Ogółem kupiono 12 prac; najwyższa cena wylicytowana za obraz wyniosła 950 zł.

Tekst: Jarosław Nowosad

Zdjęcia: Olgerd Dziechciarz, Jarosław Nowosad

powrót do listy