Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w I LO w Olkuszu

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w tym roku gościły w progach I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W piątek, 13 października 2023, I LO stało się miejscem połączonych obchodów: Dnia Edukacji Narodowej oraz 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Gospodarzami wydarzenia byli: starosta olkuski, Bogumił Sobczyk, oraz dyrektor szkoły Irena Majda. Powiat Olkuski reprezentowali również: wicestarosta Paulina Polak, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki radny Rafał Solecki oraz jego zastępca radny Robert Herzyk, a także dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Olkuszu:  Joanna Szatan-Kenderow z Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Magdalena Sołtysik z Polityki Społecznej i Promocji. Władze państwowe reprezentowali ministrowie: Agnieszka Ścigaj i Jacek Osuch.

 

Wśród przybyłych gości znaleźli się też: przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji i jednostek powiatowych, związków zawodowych, Rady Rodziców oraz duchowieństwa. Byli oczywiście i nauczyciele, tak obecni jak i emerytowani. Nie zabrakło i uczniów, w tym tych nowych, dla których było to bardzo ważny dzień, delegacja uczniowie klas I złożyła bowiem w tym dniu uroczyste ślubowanie.

Podczas uroczystej akademii podkreślano szczególną wartość pracy nauczycieli i wychowawców. Dyrektor szkoły, oraz goście, złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Wyrazem uznania przez powiatowe władze samorządowe dla pracowników związanych z edukacją były wręczone Nagrody Starosty Olkuskiego.

Nagrodami Starosty w 2023 roku za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  wyróżnieni zostali:

 • Maria Piasny – nauczyciel fizyki (I LO w Olkuszu) ,
 • Mariusz Szczepański – nauczyciel chemii (I LO w Olkuszu),
 • Agata Wandzel-Kluczewska – nauczyciel j. polskiego (II LO w Olkuszu),
 • Stanisław Wywioł – nauczyciel historii sztuki, plastyki i grafiki (IV LO w Olkuszu),
 • Aneta Gut – nauczyciel j. angielskiego i niemieckiego, wicedyrektor szkoły (ZS Nr 1 w Olkuszu),
 • Włodzimierz Grabowski – nauczyciel przedmiotów informatycznych i zawodowych (ZS Nr 1 w Olkuszu),
 • Krystyna Piszczek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wicedyrektor szkoły (ZS Nr 3 w Olkuszu),
 • Ewa Szatan – nauczyciel pedagog specjalny (ZS Nr 3 w Olkuszu),
 • Ewelina Kowalczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych (ZS Nr 4 w Olkuszu),
 • Radosława Kowalczyk – nauczyciel oligofrenopedagog (Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu),
 • Piotr Grojec – nauczyciel j. polskiego, dyrektor szkoły (ZS w Wolbromiu),
 • Jolanta Haberka  – nauczyciel j. angielskiego (ZS w Wolbromiu), 
 • Beata Adamska – nauczyciel pedagog, dyrektor (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu),
 • Beata Bryzik – nauczyciel logopeda, kierownik (filia Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu).

Minister Jacek Osuch przewodniczył wręczaniu odznaczeń za zasługi dla powiatowego sportu.  Poniżej lista odznaczonych.

Złotą Odznaką za Zasługi dla Sportu wyróżnienie zostali:

 • płk Jarosław Polan
 • mjr Robert Korandy
 • kap nawig. Piotr Nocoń
 • Srebrną Odznaką za Zasługi dla Sportu wyróżnienie zostali:
 • Lek. med. Piotr Czopek
 • Brązową Odznaką za Zasługi dla Sportu wyróżnienie zostali:
 • Urszula Banaszkiewicz
 • Andrzej Borzęcki
 • Jakub Kuś
 • Dominik Krawczyk

Medalami z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego odznaczeni zostali:

 • Adam Borecki
 • Andrzej Feliksik
 • Agata Wdowik
 • Beata Wadas
 • Dariusz Murawski
 • Izabela Cembrzyńska
 • Janusz Cieślik
 • Janusz Mentlewicz
 • Józef Ślązak
 • Katarzyna Polak
 • Marcin Bujas
 • Marek Krzykawski
 • Przemysław Wójcikowski
 • Waldemar Mendak
 • Zdzisław Kwiatkowski

Na specjalną wzmiankę zasługuję wspomniany wcześniej wśród odznaczonych medalami z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego emerytowany dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Olkuszu Waldemar Mendak, z którym spotkali się starostowie: Bogumił Sobczyk i Paulina Polak, oraz obecna dyrektor Wydziału Joanna Szatan-Kenderow. Była okazja do prywatnej rozmowy i wspólnego zdjęcia z tym zasłużonym pracownikiem samorządowym.

Zakończenie akademii związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uzdolnionej młodzieży z I LO. Piątkowe wydarzenie było pełne wspomnień, wzruszeń i ciepłych słów.


 

 


Drukuj