Nowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

W dniu 27 września 2022 roku, decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu powołany został mł. bryg. Piotr Pandel.

Podczas uroczystej zbiórki w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu przekazania aktu powołania dokonał nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki w obecności Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka oraz Wicestarosty Pauliny Polak.

Mł. bryg. Piotr Pandel swoją karierę pożarniczą rozpoczął w 1996 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu. Od 01.08.2013 do 25.07.2022 zajmował stanowisko Dowódcy JRG Olkusz, następnie od 26.07.2022 do 26.09.2022 mł. bryg. Piotr Pandel pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu.

Nowemu Komendantowi życzymy powodzenia, wytrwałości i pomyślnej służby na rzecz mieszkańców powiatu olkuskiego. 


Drukuj