Nagrody Starosty Olkuskiego za wybitne osiągnięcia uczniów - przyznane!

Przyznanie nagród Starosty Olkuskiego za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych i festiwalach artystycznych.

Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 251/23/2022 z dnia 18.05.2022r. w składzie: Przewodniczący: Paulina Polak, członkowie: Marta Dziura, Krzysztof Dąbrowski, Rafał Solecki oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Iwona Piekoszewska i Magdalena Medyńska w dniu 22.06.2022r. dokonała weryfikacji wniosków złożonych przez dyrektorów szkół. Starosta Olkuski po zapoznaniu się z oceną merytoryczną komisji przyznał:

6 nagród pieniężnych dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad:

 1. Ludwikowi Madejowi uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - laureatowi Olimpiady Wiedzy Technicznej
 2. Zuzannie Grabowskiej uczennicy IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - laureatce XVIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” (kategoria plastyczna)
 3. Mateuszowi Roszkowskiemu uczniowi IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - laureatowi Wojewódzkiego Interdyscyplinarego Konkursu Filozoficznego
 4. Patrycji Tomczyk uczennicy Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu - laureatce 42.Małopolskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży (kategora muzyczna)
 5. Justynie Glonek uczennicy Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu - laureatce 42.Małopolskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży (kategoria muzyczna)
 6. Szczepana Ścigaja ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu - laureata 14.Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego Projekt na Szóstkę

27 nagród pieniężnych dla uczniów, którzy zdobyli złote medale w zawodach sportowych :

 1. Tomasz Bąchór z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w drużynowych szachach,
 1. Jagoda Kurkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w drużynowych szachach,
 1. Dominik Kurek z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w drużynowych szachach,
 1. Barbara Goraj z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w drużynowych szachach,
 1. Wiktor Kuś z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Wawrzyniec Sioła z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Jakub Skowron z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Krzysztof Mędrek z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Igor Soborski z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Adam Szymanek z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w pływaniu drużynowym,
 1. Wiktoria Kozyra z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Aleksandra Zub z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Nikola Sołuściuk z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Amelia Basara z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Matylda Sarota z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Oliwia Bałszykiewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Julia Czarnota z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Wiktoria Fiołna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Karolina Fiołna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Kamila Pietruszka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Vanessa Nowak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Emilia Januszek z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Julia Polakowska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Natalia Stach z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Oliwia Bartusik z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Eliza Faryńska z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,
 1. Pamela Sawicka z Zespołu Szkół Nr 4 Olkuszu - I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w piłce ręcznej,

4 nagrody pieniężne dla uczniów, którzy zdobyli brązowe medale w zawodach sportowych:

 1. Amelia Kiełtyka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - III miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży Festiwal Sztafet,
 1. Zuzanna Pawłowksa z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - III miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży Festiwal Sztafet,
 1. Julia Gregorczyk z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu - III miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w narciarstwie alpejskim,
 1. Igor Dziewięcki z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu - III miejsce w Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży w rzucie oszczepem.

 

Nagrody pieniężne zostały  przyznane też najlepszym uczniom  wytypowanym na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej w każdej ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski:

 

1. Ludwik Madej I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

2. Karolina Knop-Hamerlik II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

3. Krzysztof Kulig IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

4. Jakub Petlic Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

5. Kacper Drożyński Zespół Szkół Nr 3 w  Olkuszu

6. Krzysztof Synowiec Zespół Szkół Nr 4 w  Olkuszu

7. Bartosz Gwiazda Zespół Szkół w Wolbromiu

8. Alicja Jagła Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu


Drukuj