Medal "Obrońców Ojczyzny 1939-1945" dla Władysława Kulawika z Chechła

Dzisiaj Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przy współudziale porucznika Janusza Kwapisza Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przekazał przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medal "Obrońców Ojczyzny 1939-1945" i dyplom okolicznościowy najstarszemu żyjącemu weteranowi walk o nieodległość w powiecie olkuskim.

Podczas II wojny światowej Pan Władysław był członkiem Gwardii Ludowej PPS-WRN, a następnie żołnierzem Armii Krajowej placówki w Chechle. Współpracował ze zgrupowaniem partyzanckim "Surowiec" pod dowództwem ppor.Gerarda Woźnicy "Hardego". Działał pod pseudonimem "Gruszka", a obecnie jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Kluczach.

Gratulujemy medalu, przekazujemy życzenia zdrowia i wyrazy szacunku. Córce, Pani Barbarze dziękujemy za miłe spotkanie i rozmowę.


 


Drukuj