Krystyna Kowalewska - Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu - odznaczona przez Prezydenta RP

Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Dziś podczas XXXIX sesji Rady Gminy Bolesław odznaczenie to w stopniu Złotym, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odebrała Krystyna Kowalewska – od wielu lat związana z samorządem ziemi olkuskiej, w latach 2018-2021 pełniąca funkcję wicestarosty olkuskiego, obecnie będąca nieetatowym członkiem zarządu powiatu olkuskiego. Medal, na wniosek wojewody Łukasza Kmity, został przyznany za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Pani Krystyna Kowalewska przez wiele lat swoje doświadczenie wykorzystywała w działalności publicznej i społecznej. Zawsze niestrudzenie walczyła, aby mieszkańcom ziemi olkuskiej żyło się jak najlepiej. Nadany przez Pana Prezydenta Złoty Krzyż Zasługi jest potwierdzeniem wielkiego zaangażowania i wytrwałej służby Pani Krystyny Kowalewskiej na rzecz społeczności lokalnej – mówi Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski


 Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

 

 


Drukuj