Kolejne środki z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla Powiatu Olkuskiego

Druga odsłona pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozwoli na realizację nowych przedsięwzięć w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Olkuskiego.

W ramach grantu I zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz urządzenia cyfrowe za łączną kwotę niemal 75.000 zł. Z kolei grant III ma na celu wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla uczniów szkół. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu będą mogli wziąć udział w zdjęciach dydaktycznych z przedmiotów ogólnych, a także w zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Na ten cel Powiat Olkuski otrzymał kolejne 80.000 zł.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest niezwykle cenną inicjatywą, która odpowiada na bieżące problemy jakie dotykają mieszkańców małopolski. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski od 2021 r. korzystają ze środków przyznanych w ramach MTA. Podjęte w ramach MTA działania pozwalają kontynuować cyfrową transformację szkół oraz wspierają uczniów w rozwijaniu umiejętności i zainteresowań” – podkreśliła Wicestarosta Olkuski Paulina Polak.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się 12.01.2023 r. w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Symboliczne czeki na realizację zadań w imieniu Powiatu Olkuskiego odebrała pani Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

496A0226

Fot.: Biuro Prasowe UMWM


Drukuj