Kolejne inwestycje drogowe w powiecie

Remonty i przebudowy dróg, w które inwestuje powiat, mają na celu poprawę komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich użytkowników naszych dróg.

W tym roku zakończono ponad 8 mln. powiatową inwestycję na terenie gminy Klucze Roboty drogowe w w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny oraz doświetlenie wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych i budową chodnika w Kwaśniowie Dolnym to efekt dobrej współpracy naszego samorządu z gminą Klucze na czele z Wójtem Norbertem Bieniem.

Na spotkaniu przy zakończonych inwestycjach wzięli wczoraj udział przedstawiciele Powiatu Olkuskiego:

  • Starosta Bogumił Sobczyk
  • Wicestarosta Paulina Polak
  • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Wołek
  • Członek Zarządu Krzysztof Dąbrowski
  • Dyrektor Zarządu Drogowego Paweł Pacuń

Wartość robót przebudowanego odcinka Kwasniów-Ryczówek-Rodaki to dokładnie 8.135.348,46 zł, z czego 5.400.006 to środki z FDS, 1.623.969,60 zł z budżetu Gminy Klucze i 1.111.372,86 zł z budżetu Powiatu Olkuskiego. Natomiast doświetlenie przejścia dla pieszych w Kwaśniowie to wydatek rzędu 341.684,79 zł, z czego 199.197,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 142.487,79 zł to środki z budżetu Powiatu Olkuskiego

Dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu środków na remonty Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi oraz Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie.


Drukuj