Jubileusz Małopolskich Impresji Poetyckich. 10 lat pełnych poezji, pasji i integracji

Wzruszająca uroczystość odbyła się w czwartkowe przedpołudnie, 12 października 2023, w Domu Kultury w Wolbromiu. Jubileusz dziesięciolecia Małopolskich Impresji Poetyckich Osób z Niepełnosprawnościami świętował Warsztat Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej działający w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu. Wśród licznie zebranych gości, którzy składali życzenia i gratulowali jubileuszu pomysłodawcy Impresji  i  kierownikowi WTZ-u Sebastianowi Sierce, byli przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olkuszu w osobach: wicestarosty Pauliny Polak oraz Piotra Gamrota – członka Zarządu Powiatu i jednocześnie dyrektora DK w Wolbromiu.

Jubileusz Małopolskich Impresji Poetyckich był okazją do spojrzenia wstecz na minione dziesięć lat tej imprezy, które można było zobaczyć na wyświetlanych slajdach, ale też.. posłuchać na żywo w wykonaniu laureatów z poprzednich edycji. Wzruszenie i emocje dały się wyczuć nie tylko u niepełnosprawnych artystów, ale też u organizatorów i przybyłych gości. Liczne grono uczestników uroczystości, i ich pozytywne opinie, świadczą o tym, że Impresje są potwierdzeniem siły kultury, jako narzędzia do wyrażania siebie, budowania więzi i przekraczania barier. To potwierdzenie tego, jak ważne jest dawanie głosu tym, którzy często są pomijani. Było to święto tych niezwykłych artystów, którzy przez ostatnie dziesięć lat dzielili się z nami swoją wrażliwością na poezję.

Na jubileuszu Małopolskich Impresji Poetyckich wystąpili także pełnosprawni artyści. Niezwykłym głosem zaczarowała wszystkich, wykonując swój minirecital, Monika Korpusik. Poezją podzieli się między innymi: Przemysław Kania, Grzegorz Ludwiczak, czy Marcin Tomsia. Trzeba też dodać, że pomocną dłonią wspierali organizatorów młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół nr 4 pod kierunkiem dyrektor Maridy Zoń.    

Mimo, że ze słów Sebastiana Sierki można było wnioskować, że jubileuszowe Impresje mogły być ostatnimi, to… może jeszcze coś się zmieni. Z niecierpliwością wszyscy będziemy zatem oczekiwać kolejnych Impresji pełnych poezji, pasji i integracji. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie nadal służyć jako platforma dla osób z niepełnosprawnościami, aby łączyć i inspirować.


 


Drukuj