Inwestycje powiatowe w Bukownie

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej to nasze priorytety. Tym razem przyszedł czas na Bukowno.

 Wykonane roboty to:

  • Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Leśnej i Starczynowskiej w Bukownie, koszt całkowity to 122.100,10 zł, w tym: 93.410,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 28.690,10 zł Powiat Olkuski. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię z kostki brukowej w obrębie skrzyżowania, nowe oznakowanie pionowe i poziome, w rejonie przejścia dla pieszych nawierzchnię chodnika z płyt wskaźnikowych z wypustkami dla niewidomych oraz doświetlenie przejścia.
  • Doświetlenie przejść z zatokami przy Urzędzie Miejskim w Bukownie, koszt całkowity to 728.478,87 zł, w tym: 501.946,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 52.000,00 zł Miasto Bukowno, 174.532,87 zł Powiat Olkuski. W ramach zadania wykonano: przebudowę chodników z kostki brukowej w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowej i Nowej, nowe oznakowanie pionowe i poziome, barierki uliczne, doświetlenie przejść dla pieszych, 2 zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.

Dziękujemy za poparcie zadań radnym powiatowym z tego okręgu, tj. Pani Krystynie Kowalewskiej, Pani Barbarze Rzońcy, Panu Grzegorzowi Noconiowi i Panu Tomaszowi Bargiełowi. Na spotkaniu przy zakończonych inwestycjach wzięli wczoraj udział przedstawiciele Powiatu Olkuskiego

  • Starosta Bogumił Sobczyk
  • Wicestarosta Paulina Polak
  • Radny Grzegorz Nocoń
  • Dyrektor Zarządu Drogowego Paweł Pacuń

Dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu środków na remonty Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie oraz za współpracę Miastu Bukowno na czele z Burmistrzem Mirosławem Gajdziszewskim i Z-cą Burmistrza Marcinem Cockiewiczem>


Drukuj