Zmiana numerów telefonów do PSP w Olkuszu

Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu informuje, że w związku ze wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego ulegają zmianie numery telefonów kontaktowych do Komendy PSP w Olkuszu:

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu: 47 831 73 00

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu: 47 831 73 12, 47 831 73 13

Dane kontaktowe do wszystkich komórek organizacyjnych dostępne są na stronie internetowej Komendy PSP w Olkuszu w zakładce "Kontakt"


Drukuj