Plakat Małopolska Lokalnie w powiecie olkuskim z logotypami partnerów

Ruszyły projekty dofinansowane z programu Małopolska Lokalnie, edycja 2022

Od 15 czerwca do 31 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności.

Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 89 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 530 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

Organizacje – operatorzy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki) oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze (Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki).

W powiece olkuskim w roku 2022 realizowane są dwa projekty dofinansowane z konkursu Małopolska Lokalnie.  

Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia” będzie integrować i aktywizować mieszkańców Zalesia Golczowskiego poprzez organizację cyklu wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz spotkania integracyjnego.  Zapraszamy na: www.facebook.com/razemdlazalesia  

Koło Społeczno-Historyczne w Bydlinie organizuje polsko-ukraińskie spotkania w następujących tematach: kamienie malowane, giercownia, śniadanie na trawie, piknik literacki, warsztaty scrapbooking i decoupage.  

Zapraszamy na: www.facebook.com/KoloSpolecznoHistorycznewBydlinie

Operatorzy Małopolska Lokalnie przygotowali dla lokalnych społeczników nie tylko konkurs grantowy – chętni Małopolanie mogą korzystać ze spotkań sieciujących oraz webinarów.

Zapraszamy do śledzenia strony www.malopolskalokalnie.pl  oraz fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/malopolskalokalnie. Dla byłych, obecnych i przyszłych realizatorów projektów w ramach Małopolska Lokalnie jest także grupa wymiany doświadczeń na Facebooku www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie .

Małopolska Lokalnie od roku 2014 wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 6 000 zł. Środki na realizację projektów Małopolska Lokalnie w roku 2022 pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, finansowanego z krajowych środków publicznych Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a także ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Myślenickiego i Alexander Mann Solutions. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.


Drukuj