Informacje na temat dofinansowania dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet  1, Kierunek interwencji  1.1 w ramach NPRCz 2.0.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu uzyskała środki finansowe w wysokości 25092,00 zł. Biblioteka kupiła 1044 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane).

Zakupiono 634 egz. literatury pięknej dla dorosłych, 92 egz. książek niebeletrystycznych oraz 299  egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży i 19 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do biblioteki przy ul. Francesco Nullo 29b oraz do filii.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025                                    

                                                


Drukuj