XLVIII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 25 października 2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie ocalenia cennego dziedzictwa kulturowego wieży wyciągowej „Chrobry” oraz jej otoczenia.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie XLVIII sesji.

Drukuj