Wykaz uchwał podjętych na XLVIII sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 25.10.2023 r.

  1. Uchwałę Nr XLVIII/401/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwałę Nr XLVIII/402/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwałę Nr XLVIII/403/2023 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
  4. Uchwałę Nr XLVIII/404/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat.
  5. Uchwałę Nr XLVIII/405/2023 w sprawie ocalenia cennego dziedzictwa kulturowego wieży wyciągowej „Chrobry” oraz jej otoczenia.

Drukuj